Steden en Gemeenten van Nederland > Burgerschap > Een verblijfsvergunning voor je partner, hoe vraag je dat aan?

ADMINISTRATIEVE PROCEDURES

Een Nederlandse verblijfsvergunning voor je partner, hoe vraag je dat aan?

Heb je een buitenlandse partner en wil je dat hij of zij bij jou in Nederland komt wonen? En komt je partner niet uit een van de EU landen of Zwitserland? Dan zul je in de meeste gevallen een verblijfsvergunning moeten aanvragen. Om naar Nederland te kunnen reizen is daarnaast ook een speciaal inreisvisum nodig; de machtiging tot voorlopig verblijf (MVV). Deze wordt tegelijkertijd met de verblijfsvergunning aangevraagd.

Een Nederlandse verblijfsvergunning voor je partner

Paspoorthouders uit Australië, Andorra, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, San Marino, Vaticaanstad, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea hoeven niet eerst een MVV aan te vragen. De aanvraag kan in deze gevallen dus ook in Nederland gedaan worden, al raadt de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) aan om de beslissing over de verblijfsvergunning in het land van herkomst af te wachten.

Welke voorwaarden gelden voor een partner verblijfsvergunning?

Afhankelijk van het land van herkomst van de partner zijn er een aantal voorwaarden waar jullie beide aan moeten voldoen. Allereerst de relatie; jullie zijn getrouwd, hebben een geregistreerd partnerschap of zijn allebei ongetrouwd en hebben een duurzame en exclusieve relatie met elkaar. Daarnaast moeten jullie beide 21 jaar of ouder zijn en zijn jullie verplicht om in Nederland samen te wonen.

Om een partner naar Nederland te halen moet je als Nederlander ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je genoeg inkomen hebben om samen met je partner van te leven en zul je als referent van je partner moeten optreden. Als referent bent je verantwoordelijk voor je partner. Ook je partner moet voldoen aan voorwaarden; hij of zij mag bijvoorbeeld geen gevaar voor de openbare orde en nationale veiligheid zijn.

Benodigde documenten

De documenten die nodig zijn, zijn per aanvraag verschillend. Zo zijn er bijvoorbeeld nationaliteiten die het basisexamen inburgering in het buitenland moeten halen. Verder zijn er documenten nodig met betrekking tot jullie inkomen, een eventuele huwelijksakte en jullie identiteitsbewijzen. Ook kan het zijn dat je bepaalde documenten moet laten vertalen en legaliseren. Welke documenten jij en je partner nodig hebben kan worden opgevraagd bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Hoe gaat een aanvraag in zijn werk en wat zijn de kosten?

Voor de aanvraag van een verblijfsvergunning zijn dus een aantal stappen te volgen. Zoals eerder al besproken kan het zijn dat er ook een MVV aangevraagd moet worden. Vervolgens is het van belang om te bekijken of jullie beide aan alle voorwaarden voldoen met betrekking tot bijvoorbeeld inkomen en inburgering. Vervolgens zullen alle benodigde documenten verzameld moeten worden en het aanvraagformulier moeten worden ingevuld.

Nadat de vergunning is aangevraagd (dit kan in de meeste gevallen online) zul je moeten wachten op een beslissing van de IND. Na de aanvraag zul je een ontvangstbevestiging krijgen met daarin de beslistermijn, meestal duurt dit ongeveer 90 dagen. Ook zal er voor de aanvraag € 207 betaald moeten worden. De uiteindelijke beslissing kan worden ingezien op Mijn IND en wordt eventueel ook per post naar je thuis gestuurd. Bij een positieve uitslag kan je de verblijfsvergunning bij een IND loket ophalen, de vergunning is 5 jaar geldig.

Aanvraag vanuit het buitenland

Wonen jij en je partner beide in het buitenland? Dan is de start van de aanvraag iets anders dan wanneer je in Nederland zou wonen. In plaats van tegelijkertijd een MVV en de verblijfsvergunning aan te vragen zul je namelijk eerst de MVV aan moeten vragen. Deze aanvraag kan gedaan worden bij de Nederlandse Ambassade in het land van herkomst of in het land waar jullie beide wonen. Wanneer deze wordt goedgekeurd kan je samen met je partner naar Nederland afreizen en hier de rest van de aanvraag afronden.

Welke voorwaarden gelden voor een partner verblijfsvergunning?
    U kunt ook lezen:

- Naturalisatie in Nederland

- Een ongehuwdverklaring

- Een visum voor Nederland