Steden en Gemeenten van Nederland > Burgerschap > Een Nederlandse verblijfsvergunning, hoe vraag je dat aan?

ADMINISTRATIEVE PROCEDURES

Wanneer je langer dan 90 dagen in Nederland wil verblijven heb je waarschijnlijk een verblijfsvergunning nodig. Er bestaan verschillende verblijfsvergunningen, welke jij nodig hebt is allereerst afhankelijk van je nationaliteit. Daarnaast kan ook jouw situatie invloed hebben op welke verblijfsvergunning je nodig hebt. En dan zijn er ook nog nationaliteiten die geen verblijfsvergunning nodig hebben voor een langer verblijf in Nederland.

Onderdanen van de Europese Unie en Zwitserland hebben namelijk geen visum nodig om Nederland te bezoeken. Zij mogen zelfs voor onbepaalde tijd in Nederland wonen en werken. Je moet je na vier maanden wel in Nederland registreren in het Basisregistratie Personen (BRP). Kom je niet uit een van deze landen dan zijn er dus verschillende soorten verblijfsvergunningen in Nederland.

Een Nederlandse verblijfsvergunning" src="https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/annuaire.mairie/img/demarche/148/nederlandse-verblijfsvergunning.jpeg" loading="lazy">

Verschillende soorten verblijfsvergunningen

Welke vergunning op jou van toepassing is, is dus afhankelijk van jouw nationaliteit en situatie. Allereerst is het van belang om te bekijken of je een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig hebt. Met een machtiging tot voorlopig verblijf kan een verblijfsvergunning worden aangevraagd.

Paspoorthouders uit Australië, Andorra, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, San Marino, Vaticaanstad, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea hoeven niet eerst een mvv aan te vragen, maar kunnen direct een aanvraag voor een verblijfsvergunning starten. Er bestaan verschillende soorten verblijfsvergunningen.

Het EU-gemeenschapsrecht

je familie van een onderdaan van de Europese Unie of Zwitserland, dan kan je toetsing aan het EU-recht aanvragen. Dit kan worden aangevraagd in Nederland en online. Een aanvraag toetsing EU-recht kost € 64 voor volwassenen en € 33 voor een minderjarige. Het visum zelf kost € 192 voor volwassenen en € 64 voor minderjarigen.

De Nederlandse Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) beslist binnen zes maanden over de aanvraag. Mocht de aanvraag goedgekeurd worden dan is het visum vijf jaar geldig. Welke documenten voor jou van toepassing zijn kan worden gevonden op de website van de IND.

Verblijfsvergunning asiel

Naast de reguliere verblijfsvergunning bestaat er ook de asiel verblijfsvergunning. Het aanvragen van asiel kan bijvoorbeeld wanneer je gegronde redenen hebt om in jouw land van herkomst te vrezen voor vervolging vanwege je ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of omdat je behoort tot een bepaalde sociale groep. Het aanvragen van asiel is gratis en wordt behandeld door de IND. Bekijk de voorwaarden en regelgevingen met betrekking op asielvergunningen op de website van de IND.

Een permanente verblijfsvergunning

De tijdelijke Nederlandse verblijfsvergunningen zijn vijf jaar geldig. Wanneer je deze vijf jaar hebt doorgebracht in Nederland dan kan je verlenging van de verblijfsvergunning aanvragen. Ook is het vanaf dat moment mogelijk om een permanente verblijfsvergunning aan te vragen. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden, zoals bijvoorbeeld het behalen van inburgeringsdiploma en een zelfstandig inkomen.

De Nederlandse Immigratie en Naturalisatiedienst is verantwoordelijk voor het beoordelen van de aanvraag. Voor de aanvraag zelf wordt € 192 in rekening gebracht en de IND besluit binnen zes maanden over het afgeven van de vergunning. Wanneer het besluit positief is, kan de verblijfsvergunning worden opgehaald, deze kan iedere vijf jaar verlengd worden of je kan na 5 jaar de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Op de website van de IND zijn alle details met betrekking to het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning te vinden.

    U kunt ook lezen:

- Een visum voor Nederland, hoe vraag je dat aan?

- Een Nederlandse Identiteitskaart Aanvragen

- Hoe Krijg Je Een Rijbewijs In Nederland?