Steden en Gemeenten van Nederland > Burgerschap > Naturalisatie in Nederland

ADMINISTRATIEVE PROCEDURES

Nederlander worden door naturalisatie, hoe doe je dat?

Per jaar worden ongeveer 25.000 mensen Nederlander door naturalisatie, maar hoe gaat dit eigenlijk in zijn werk? Naturalisatie betekent het aannemen van een andere nationaliteit, in dit geval de Nederlandse. Wanneer je in Nederland woont met een geldige verblijfsvergunning of als burger van de Europese Unie kan je in aanmerking komen voor naturalisatie. Ook is dit in sommige gevallen vanuit het buitenland mogelijk.

Nederlander worden door naturalisatie, hoe doe je dat?

Nederlander worden heeft voordelen, maar ook nadelen. Een voordeel is dat je in Nederland kan stemmen en het Nederlands paspoort kan aanvragen. Ook hoef je geen verblijfsvergunning meer te hebben en mag je wanneer je wilt naar het buitenland. Daar tegen over staat dat je in de meeste gevallen afstand moet doen van je huidige nationaliteit. Ook zijn er hogere kosten verbonden bij een naturalisatie dan bij het verlengen van een verblijfsvergunning.

Welke voorwaarden gelden voor naturalisatie?

Aan een naturalisatie hangen bepaalde voorwaarden. Allereerst moet je minimaal 18 jaar oud zijn en je identiteit en nationaliteit kunnen bewijzen met geldige documenten. Ook moet je 5 jaar of langer onafgebroken in het Koninkrijk der Nederlanden wonen met een geldige verblijfsvergunning. Daarnaast moet het inburgeringsexamen worden gehaald en mag je geen gevaar zijn voor de openbare orde.

Wanneer je het Nederlanderschap krijgt toegewezen zul je afstand moeten doen van je huidige nationaliteit, mits dit mogelijk is. Er zijn namelijk bepaalde nationaliteiten, zoals bijvoorbeeld de Irakese, waar nooit afstand van gedaan kan worden. Daarnaast moet de verklaring van verbondenheid worden afgelegd. De verklaring wordt afgelegd tijdens de naturalisatieceremonie en daarmee verklaar je dat je weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden nu ook voor jou gelden.

Benodigde documenten

Om naturalisatie aan te vragen zijn de volgende documenten nodig; een geldig paspoort of ander reisdocument, je geboorteakte, een geldige verblijfsvergunning en het inburgeringsdiploma of een ander bewijs van inburgering. Daarnaast kunnen er om extra documenten gevraagd worden, neem contact op met de gemeente om na te gaan welke documenten jij nodig hebt.

Hoe gaat naturalisatie in zijn werk en wat zijn de kosten?

Een naturalisatie moet worden aangevraagd bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Daar vul je samen met een medewerker de aanvraagformulieren in en worden de benodigde documenten bekeken. Ook zul je een aantal verklaringen moeten ondertekenen over het afstand doen van je huidige nationaliteit en over het afleggen van de verklaring van verbondenheid.

In 2022 wordt € 945 voor een naturalisatieaanvraag in rekening gebracht. De IND neemt de aanvraag pas in behandeling wanneer dit bedrag voldaan is en heeft vervolgens 12 maanden om een beslissing te nemen, dit wordt ook wel het beslistermijn genoemd. Wanneer de IND de aanvraag heeft beoordeeld krijg je hier per post uitslag over, zowel bij een positieve als een negatieve beslissing. Bij een positieve beslissing ben je niet automatisch Nederlander; je zult eerst naar de naturalisatieceremonie moeten gaan. Deze ceremonie wordt georganiseerd door de gemeente.

Naturalisatie vanuit het buitenland

Woon je niet in Nederland, maar wil je wel in aanmerking komen voor naturalisatie? Onder bepaalde omstandigheden is dit mogelijk. Wanneer je eerder de Nederlandse nationaliteit hebt gehad en deze terug wilt bijvoorbeeld. Of als je getrouwd bent met iemand met de Nederlandse nationaliteit. Je moet wel kunnen voldoen aan de voorwaarden van een Nederlandse verblijfsvergunning, maar deze hoef je niet aan te vragen voordat je de naturalisatie aanvraagt. Voor meer details kan je contact opnemen met de Nederlandse Ambassade in jouw land.