Steden en Gemeenten van Nederland > burgerlijke-stand > Een ongehuwdverklaring aanvragen, hoe doe je dat?

ADMINISTRATIEVE PROCEDURES

Een verklaring over de burgerlijke staat aanvragen, hoe doe je dat?

Trouwen wordt door velen als de mooiste dag van het leven gezien. Maar voordat er getrouwd kan worden zul je het een en ander moeten regelen. Naast de trouwjurk, de locatie, het eten en de taart is er ook administratief veel te organiseren. Dit is helemaal het geval wanneer het huwelijk in het buitenland plaatsvind.

Wanneer je besluit om in het buitenland te trouwen heb je een ongehuwdverklaring nodig, ook wel verklaring burgerlijke staat genoemd. Hiermee kan je aantonen dat je niet getrouwd bent en dus met iemand in het huwelijk kan treden. Wanneer je nog nooit eerder getrouwd bent zal de verklaring ongehuwd aangeven, bij een scheiding of wanneer je weduwe of weduwnaar bent wordt dit aangegeven.

Een verklaring over de burgerlijke staat aanvragen, hoe doe je dat?

Hoe vraag je een ongehuwdverklaring aan?

De ongehuwdverklaring is dus nodig om in het buitenland te trouwen, maar waar vraag je zo’n verklaring aan? De ongehuwdverklaring is een uittreksel uit het Basisregistratie Personen (BRP). Ben je woonachtig in Nederland? Dan kan deze worden aangevraagd bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Dit kan zowel digitaal met DigiD, persoonlijk bij het gemeentekantoor als per post.

Bij een persoonlijke aanvraag heb je een geldig identiteitsbewijs nodig. Het is ook mogelijk om de verklaring voor iemand anders aan te vragen, breng daarvoor wel een kopie van het identiteitsbewijs van die persoon mee en een schriftelijke machtiging. Ook bij een schriftelijke aanvraag is een kopie van het identiteitsbewijs nodig en een ondertekende brief waarin staat aangegeven waar de verklaring voor nodig is.

Waar wordt een verklaring van burgerlijke staat aangevraagd?

De ongehuwdverklaring kan dus worden aangevraagd bij de gemeente. Wanneer je niet staat ingeschreven in het Basisregistratie Personen kan de verklaring aangevraagd worden bij het Registratie Niet-ingezetenen (RNI) loket. De verklaring wordt na het voldoen van de betaling binnen drie werkdagen naar je thuis gestuurd, in 2022 ligt de prijs voor het aanvragen van een verklaring burgerlijke staat op € 15,65.

Ongehuwdverklaring VS verklaring van huwelijksbevoegdheid

In sommige gevallen is een verklaring van burgerlijke staat niet voldoende voor een huwelijk in het buitenland. Er zijn landen die daarnaast om een verklaring van huwelijksbevoegdheid vragen. Deze verklaring geeft aan dat je op dit moment niet getrouwd bent en dat de Nederlandse staat niets tegen het voorgenomen huwelijk heeft. De verklaring van huwelijksbevoegdheid kan worden aangevraagd bij de gemeente waar je staat ingeschreven, of bij de gemeente waar je voor het laatst stond ingeschreven mocht je in het buitenland woonachtig zijn. De prijs voor de verklaring ligt in 2022 op € 25,10.

Een ongehuwdverklaring opvragen vanuit het buitenland

De ongehuwdverklaring kan dus online met DigiD worden aangevraagd bij het RNI loket. Bij de aanvraag kan ook de gewenste taal van de verklaring aangegeven worden. De ongehuwdverklaring is te verkrijgen in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, of Turks. Is een afschrift niet in de gewenste taal verkrijgbaar of accepteert een instantie het niet? Dan moet je het afschrift zelf laten vertalen door een beëdigde vertaler. Houd er rekening mee dat de verklaring alleen de burgerlijke staat aantoont voor de tijd dat je in Nederland ingeschreven stond. Voor de tijd in het buitenland moet je dit eventueel zelf aantonen, de Nederlandse Ambassade kan hier bij helpen.

Geen toegang tot aanvraag online? Dan kan je er ook voor kiezen iemand te machtigen. De gemachtigde persoon kan dan bij een van de 19 RNI-loketten het uittreksel aanvragen. Hiervoor is een kopie van jouw identiteitsbewijs en een machtigingsformulier nodig. De verklaring wordt na het voldoen van de betaling per post opgestuurd naar jouw adres in het buitenland, of naar het adres van de gemachtigde persoon in Nederland.

    U kunt ook lezen:

- Een Nederlandse Identiteitskaart Aanvragen

- Een Nederlands Paspoort Aanvragen

- Een visum voor Nederland, hoe vraag je dat aan?