Steden en Gemeenten van Nederland > burgerschap > Dubbele of meerdere nationaliteiten in Nederland: is het mogelijk?

ADMINISTRATIEVE PROCEDURES

Dubbele of meerdere nationaliteiten in Nederland

Kunt u als Nederlander een dubbele nationaliteit of zelfs meerdere nationaliteiten hebben? Over het algemeen geldt dat het niet mogelijk is om naast de Nederlandse nationaliteit een andere te hebben. Er zijn wel uitzonderingen op die regel. In dit artikel worden de voor- en nadelen daarvan behandeld en de mogelijkheden om twee of meer nationaliteiten te hebben.

Dubbele of meerdere nationaliteiten in Nederland

Voordelen dubbele nationaliteit

Het hebben van twee of meer nationaliteiten kan bepaalde voordelen bieden. Als u meerdere nationaliteiten bezit, kunt u meerdere paspoorten hebben. Zo hoeft u bijvoorbeeld geen visum aan te vragen als u het andere land, waar u ook de nationaliteit van heeft, bezoekt. U bent namelijk ook staatsburger van dat land. In sommige gevallen kunt u profiteren van de voordelen die het land biedt aan staatsburgers ten opzichte van buitenlanders in dat land. U kunt bijvoorbeeld soepeler verhuizen naar het land waar u eveneens een nationaliteit van heeft. Het vestigingsproces verloopt dan gemakkelijker. Wellicht kunt u stemmen in het land waar u ook een nationaliteit en paspoort van heeft. Op die manier oefent u invloed uit in een ander land, terwijl u daar niet woont.

Nadelen dubbele nationaliteit

Er zijn ook nadelen. Het kan zo zijn dat bij het aanvragen van de ene nationaliteit de andere dan per direct vervalt. U moet goed in de gaten houden wanneer de geldigheid van uw paspoort vervalt. Het verlengen van uw paspoorten kan meer tijd en geld kosten. U moet ook zelf nagaan wat de wetgeving van de landen is waar u de nationaliteit van heeft. De wetgeving kan over verschillende zaken gaan, zoals dienstplicht, kiesrecht, financiën en meer.

Wanneer kunt u een dubbele of meerdere nationaliteiten hebben?

Bij geboorte, erkenning of adoptie kan iemand automatisch twee nationaliteiten krijgen. Als u als buitenlander met een Nederlander trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat en de verdere procedure volgt, kunt u ook Nederlander worden. Na drie jaar kunt u een naturalisatie aanvragen en hoeft u geen afstand te doen van uw oorspronkelijke nationaliteit. Wanneer u langer dan vijf jaar wettig in Nederland woont, kunt ook via naturalisatie de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Via de gemeente waar u woont, kunt een naturalisatie tot Nederlander aanvragen. De gemeente stuurt uw aanvraag door naar de IND en neemt binnen twaalf maanden een beslissing over uw aanvraag. Als u een erkend vluchteling bent in Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten kunt u eveneens door naturalisatie de Nederlandse nationaliteit ontvangen.

Let op, wanneer u de Nederlandse nationaliteit ontvangt, vervalt in sommige gevallen automatisch uw andere nationaliteit. In weer andere gevallen moet u officieel afstand doen van uw andere nationaliteit. Dat ligt allemaal aan de wetgeving van uw herkomstland. Wilt u versneld de Nederlandse nationaliteit hebben, dan kan dat via aanvraag optie. Het is belangrijk dat u in Nederland woont met een verblijfsvergunning of al een nationaliteit heeft van een land dat hoort bij de EU, EER of Zwitserland. Komt u uit het Caribisch deel van het Koninkrij der Nederlanden of uit het buitenland? Hier kunt u nagaan wel specifieke regels gelden.

Nederlandse nationaliteit verliezen

Als Nederlander verliest u automatisch uw nationaliteit als u een andere nationaliteit aanneemt of daar zelf afstand van doet. Er zijn uitzonderingen, als u bijvoorbeeld ook de nationaliteit van uw partner heeft aangenomen, geldt dat niet. U kunt overigens eveneens uw Nederlandse nationaliteit verliezen als de Nederlandse overheid die actief intrekt. Dit kan gebeuren als u bijvoorbeeld heeft gefraudeerd in uw naturalisatieproces of als u zich aansluit bij een terroristische organisatie.

Documenten voor Nederlandse nationaliteit

Wilt u Nederlander worden? Dit zijn de officiële documenten die u altijd nodig hebt om ook de Nederlandse nationaliteit aan te vragen: een geldig paspoort of een ander reisdocument, een geboorteakte uit het land van herkomst, en eventueel een geldig verblijfsvergunning en of een bewijs van inburgering. Aan het aanvragen van een Nederlandse nationaliteit zijn ook kosten verbonden. Hier kunt u nagaan wat de precieze huidige leges zijn.

    U kunt ook lezen:

- Een verblijfsvergunning voor je partner, hoe vraag je dat aan?

- Een Nederlandse Identiteitskaart Aanvragen

- Een ongehuwdverklaring aanvragen, hoe doe je dat?