Steden en Gemeenten van Nederland > Werkgelegenheid > Alles wat je moet weten over het pensioenstelsel in Nederland

ADMINISTRATIEVE PROCEDURES

In Nederland bestaat er een pensioenstelsel dat bedoeld is om burgers te helpen sparen voor hun pensioen. Het Nederlandse pensioenstelsel is een van de beste ter wereld, en het wordt geprezen om zijn flexibiliteit en zijn vermogen zich aan te passen aan veranderingen in de economie. In dit artikel vertellen wij hoe het pensioenstel werkt en hoe je je pensioen kunt aanvragen. Ook vertellen wij meer over de mogelijkheid om vervroegd pensioen aan te vragen en of je in aanmerking komt om je pensioen af te kopen.

Het pensioenstelsel in Nederland

Wat is een pensioen

Een pensioen is een lange termijn belegging die u een inkomen geeft nadat u met pensioen gaat. Het pensioen wordt meestal gefinancierd door bijdragen van uw werkgever en uzelf, en kan ook overheidsuitkeringen omvatten zoals het AOW. Pensioen is in de meeste gevallen een maandelijks extra inkomen tot u overlijdensdatum.

Hoe werkt het pensioenstelsel

Het Nederlandse pensioenstelsel is een drie delig systeem, dat bestaat uit de AOW, bedrijfspensioen en particulier pensioen. De AOW is een basispensioen van de overheid, dat wordt uitgekeerd aan iedereen in Nederland die 67 jaar wordt. Om de AOW te ontvangen, moet je minstens 15 jaar in Nederland hebben gewoond.

Het tweede deel bestaat uit het bedrijfspensioen, dat wordt aangevraagd door werkgevers en waar zowel werknemers als werkgevers maandelijks aan bijdragen tijdens de uitbetaling van het loon. De hoogte van het pensioen hangt af van de hoeveel geld u heeft bijgedragen en hoe lang u heeft bijgedragen.

De derde pijler bestaat uit particuliere pensioenen, dat zijn spaartegoeden die u zelf opzij heeft gezet om in uw pensioen te voorzien. U kunt belasting vermindering krijgen op dit gedeelte van uw spaartegoeden.


Je zou ook willen lezen over hoe inkomstenbelasting werkt in Nederland.


Wat is de AOW?

De AOW is het basispensioen van de overheid dat wordt uitgekeerd aan iedereen in Nederland die 67 jaar wordt. Vanaf 2021 is de pensioenleeftijd verhoogt van 65 naar 67 jaar. Voor mannen en vrouwen gelden dezelfde regels om de AOW te ontvangen. Om de AOW aan te vragen moet u minstens 15 jaar in Nederland wonen.

De hoogte van de AOW wordt bepaald door uw verblijfsvergunning. Heeft u de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland, dan ontvangt u de volledige AOW. Heeft u de nationaliteit van een ander land, dan kunt u een gedeeltelijk of helemaal geen AOW-pensioen ontvangen.

Wat is een bedrijfspensioen?

Een bedrijfspensioen is een pensioen dat is ingesteld door werkgevers en waaraan zowel werknemers als werkgevers bijdragen. De hoogte van het pensioen hangt af van hoeveel u heeft bijgedragen en hoe lang u al deelnemer bent.

Bedrijfspensioenen zijn ofwel toegezegd-pensioenregelingen ofwel toegezegde-bijdrageregelingen. In een toegezegd-pensioenregeling wordt de hoogte van het pensioen vooraf vastgesteld en hangt het niet af van hoeveel er is bijgedragen. Bij een beschikbare-premieregeling hangt de hoogte van het pensioen af van hoeveel er is gestort en hoe goed de beleggingen hebben gepresteerd.

Wat is een particulier pensioen?

Particuliere pensioenen zijn spaartegoeden die u zelf opzij heeftt gezet om in uw pensioen te voorzien. U kunt belastingaftrek krijgen voor de inleg in een particulier pensioen. U kunt ervoor kiezen zelf pensioen op te bouwen bij een verzekeraar, voor je pensioen beleggen bij een beleggingsinstelling of beleggingsonderneming, of je kunt sparen voor uw pensioen bij een bank.

Hoe kunt u uw pensioen aanvragen in Nederland

Hoe kunt u uw pensioen aanvragen in Nederland

AOW aanvragen

Ongeveer 4 maanden voordat u de AOW leeftijd bereikt krijgt u een brief over uw AOW. Pas wanneer u deze brief heeft ontvangen kun u uw AOW aanvragen. Op www.svb.nl kunt u de aanvraag doen door in te loggen met uw DigiD. Doorloop de volgende stappen na het inloggen bij de SVB:

  • • Kies voor AOW aanvragen
  • • Controleer uw gegevens
  • • Heeft u in het buitenland gewoond, dan kunt u dat ook aangeven
  • • Verstuur de aanvraag

Na het versturen van de aanvraag krijgt u binnen 8 weken bericht van de SVB over de ingangsdatum van uw AOW en de hoogte hiervan.

Uw bedrijfspensioen aanvragen

Om uw bedrijfspensioen aan te vragen moet u zelf inloggen op de website van uw pensioenverstrekker. Als u niet weet bij welk pensioenfonds u bent aangesloten dan kunt u deze informatie vragen bij uw werkgever. U kunt vanaf 9 maanden voor uw pensioendatum uw pensioen gaan aanvragen. Doorloop de volgende stappen voor het aanvragen van uw bedrijfspensioen:

  • • In de Pensioenplanner van uw pensioenaanbieder doorloopt u stap voor stap alle keuzes en ziet vervolgens direct wat u financieel maandelijks betekent.
  • Vul al uw gegevens in op het online vragenformulier. U heeft verder geen documenten nodig om te versturen. Uw werknemer accepteert dan het pensioenvoorstel en verzendt de aanvraag.
  • Uw werknemer ontvangt zo snel mogelijk een toekenningsbericht. Hierin staat hoeveel uw werknemer per maand ontvangt en hoe het pensioen is opgebouwd. Deze brief is ook terug te vinden in de berichten box bij uw pensioenaanbieder.
  • • Vanaf dat moment regelt uw pensioen aanbieder alles verder en hoeft uw werkgever niets meer te doen. Uw krijgt de eerste pensioenuitkering uiterlijk op de 24ste van de maand dat deze met pensioen gaat.

Vervroegd met pensioen

Het is mogelijk om in Nederland vervroegd met pensioen te gaan. Er zijn echter een paar voorwaarden waaraan u moet voldoen om dit te kunnen doen. U moet bijvoorbeeld minstens 35 jaar gewerkt hebben en uw pensioen moet minstens 1.000 euro per maand bedragen. Als u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u een vervroegd ouderdomspensioen aanvragen bij de Nederlandse overheid.

De Nederlandse overheid biedt ook een regeling voor vervroegd pensioen voor mensen die ten minste 10 jaar hebben gewerkt. Met deze regeling kunt u een verlaagd pensioen ontvangen als u vóór uw 65e met pensioen gaat. Om voor deze regeling in aanmerking te komen, moet u een handicap of een ernstige ziekte hebben.

Als u voor geen van beide regelingen in aanmerking komt, kunt u nog steeds een vervroegd pensioen aanvragen bij uw bedrijf. Niet alle bedrijven bieden echter deze mogelijkheid en het is vaak alleen beschikbaar voor oudere werknemers.

Als u overweegt om in Nederland vervroegd met pensioen te gaan, is het belangrijk om professioneel advies in te winnen om er zeker van te zijn dat u dit correct en binnen de grenzen van de wet doet.

Pensioen afkopen

Tot een aantal jaar geleden konden kleine pensioenen worden afgekocht. U kon er dan voor kiezen om het opgebouwde bedrag in een keer op uw rekening gestort te krijgen. Sinds 1 januari 2019 is de wetgeving veranderd en hebben pensioenaanbieders minder mogelijkheden om een klein pensioen door u af te laten kopen. Het afkopen van uw pensioen is nu alleen nog maar mogelijk onder strenge voorwaarden.

De reden waarom de overheid deze nieuwe wetgeving in het leven heeft gebracht is omdat veel gepensioneerden het geld bedrag op hun rekening kregen gestort maar dat het geld op ging aan andere zaken.

Vanaf 1 juli 2023 is er een nieuwe wetgeving. Deze wetgeving staat toe dat wanneer u met pensioen gaat u in een keer 10% van uw gehele pensioen mag opnemen. Uw maandbedrag wordt daarna wel lager uiteraard omdat uw opgebouwde pensioen 10% minder in geworden.

Het pensioenstelsel in Nederland

Wil je nog meer informatie over het Nederlandse pensioenstelsel?

Tot zover een kort overzicht van het Nederlandse pensioenstelsel. Voor meer gedetailleerde informatie over het voorzieningen stelsel in Nederland kunt u onze andere artikelen bekijken op onze website raadplegen. Ook kunt u websites bezoeken zoals de rijksoverheid voor meer informatie over het aanvragen van uw pensioen.