Steden en Gemeenten van Nederland > Burgerlijke-stand > Een overlijdensakte aanvragen in Nederland, hoe doe je dat?

ADMINISTRATIEVE PROCEDURES

De verklaring van overlijden en de overlijdensakte

Wanneer een dierbare overlijdt moet er helaas veel geregeld worden, dit terwijl dat door alle emoties waarschijnlijk het laatste is waar je hoofd naar staat. Naast het organiseren van de uitvaart zal er bijvoorbeeld ook aangifte van overlijden gedaan moeten worden. Dit hoef je niet zelf te doen; vaak wordt dit gedaan door de uitvaartondernemer. Het aangeven van overlijden moet voor de uitvaart en binnen zes werkdagen na het overlijden gedaan worden.

De verklaring van overlijden en de overlijdensakte

Voor de aangifte van overlijden is een overlijdensverklaring nodig. Een verklaring van overlijden krijg je van de arts die het overlijden heeft vastgesteld, dit kan zowel in het ziekenhuis als door bijvoorbeeld de huisarts thuis gedaan worden. Met deze verklaring ga je zelf, of de uitvaartondernemer namens jou, naar de gemeente waar jouw naaste is overleden. Met deze verklaring wordt de overlijdensakte opgesteld.

Hoe vraag je een overlijdensakte aan?

De overlijdensakte is een wettig document waarin staat dat een persoon is overleden. Bij de aangifte van overlijden wordt deze akte opgesteld en zorgt de gemeente ook dat dit wordt geregistreerd bij de burgerlijke stand en de basisregistratie personen. Voor de aangifte van overlijden brengen gemeentes niets in rekening, maar voor een uittreksel van de overlijdensakte ligt de prijs in 2021 op € 14, deze wordt vervolgens binnen vijf werkdagen opgestuurd. De aanvraag kan persoonlijk en bij sommige gemeentes ook online gedaan worden. Neem contact op met jouw gemeente om de mogelijkheden te bespreken.

Wie mag een overlijdensakte aanvragen?

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen zomaar een overlijdensakte aan kan vragen. Zonder machtiging mag je zelf de overlijdensakte opvragen van je eigen ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen. De overlijdensakte van een partner kan alleen door jou zelf opgevraagd worden wanneer jullie een geregistreerd partnerschap hadden of getrouwd waren.

Broers, zussen en andere relaties van de overledene hebben een machtiging van een van de bovengenoemde familieleden nodig wanneer ze een overlijdensakte willen aanvragen. Val je niet onder een van deze personen, maar sta je wel in het testament van de overledene dan mag ook jij, zonder machtiging, de akte opvragen. Deze is namelijk nodig om het testament in te kunnen zien. Voor het aanvragen van een overlijdensakte is een geldig paspoort of identiteitsbewijs nodig.

Waarvoor is de overlijdensakte nodig?

Naast het inzien van het testament van een overledene is de overlijdensakte nog voor een aantal andere zaken nodig. Wanneer de huur opgezegd moet worden bijvoorbeeld, of wanneer andere financiële belangen van de overledene afgehandeld dienen te worden. Voor de nabestaanden is de akte nodig voor het aanvragen van het nabestaandenpensioen en de uitkering van een eventuele levensverzekering. Ook wanneer de weduwe of weduwnaar in de toekomst besluit om opnieuw in het huwelijk te treden zal de overlijdensakte van de overleden partner nodig zijn.

Overlijden in het buitenland

Wanneer een dierbare overlijdt in het buitenland kan dit extra zorgen met zich mee brengen. Ook bij overlijden in het buitenland zal een overlijdensakte opgesteld moeten worden, dit wordt gedaan door de lokale autoriteiten. Deze akte is nodig om aangifte van overlijden in Nederland toe doen. Vervolgens kan de buitenlandse overlijdensakte omgezet worden naar een Nederlandse akte. De buitenlandse akte zal, afhankelijk van het land waar deze is opgesteld, gelegaliseerd moeten worden voordat deze gebruikt kan worden in Nederland. De Nederlandse Ambassade van het desbetreffende land kan bij al deze zaken assisteren.

Wanneer een dierbare overlijdt in het buitenland, maar in Nederland woonde, dan zal je de overlijdensakte zo snel mogelijk moeten registreren bij de gemeente waar jouw naaste stond ingeschreven. Wanneer dit niet het geval is dan is het zaak om te bekijken of de overledene nog te maken had met overheidsinstanties zoals de belastingdienst of DUO, dit kan nagevraagd worden bij de RvIG. Zij zullen waarschijnlijk om de overlijdensakte vragen, dus het is aan te raden om meerdere afschriften van de akte aan te vragen.

We hopen dat je deze informatie nuttig vond. Blijf sterk en onthoud dat, zoals de beroemde uitdrukking zegt, degenen die we liefhebben ons nooit echt verlaten.

De verklaring van overlijden en de overlijdensakte