Steden en Gemeenten van Nederland > Procedures > Hoe verkrijg ik de Verklaring Omtrent Gedrag in Nederland?

ADMINISTRATIEVE PROCEDURES

Een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen, hoe doe je dat?

Je hebt een nieuwe baan, maar voordat je mag beginnen moet je eerst een Verklaring Omtrent Gedrag voorleggen; hoe gaat dit in zijn werk? Een Verklaring Omtrent het Gedrag, ook wel VOG genoemd, is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van een persoon geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De VOG wordt uitgegeven door Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

EEen Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen

Justis kijkt bij de beoordeling van een VOG-aanvraag of je strafbare feiten op je naam hebt staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor je de VOG aanvraagt. Dat je een strafbaar feit op je naam hebt staan betekent dus niet direct dat je geen VOG kan krijgen. Er zijn namelijk strafbare feiten die bij de ene functie wel een bezwaar vormen, maar bij de andere niet. Denk bijvoorbeeld aan een verkeersovertreding; dit is bij een taxichauffeur wel een bezwaar, maar bij een kleuterjuf al veel minder.

Hoe vraag je een VOG aan?

Een VOG aanvraag wordt altijd in gang gezet door de organisatie de hierom heeft gevraagd. De verklaring kan op twee manieren aangevraagd worden; digitaal en schriftelijk. Op welke manier jij hem aanvraagt, is dus afhankelijk van de organisatie. Wanneer er wordt gekozen voor een digitale aanvraag dan zet de werkgever de VOG-aanvraag online klaar. Na de aanvraag ontvang je een email van Justis met een aanvraagcode. Met deze code kan je vervolgens inloggen, de gegevens controleren en de aanvraag betalen.

Wordt er gekozen voor een schriftelijke aanvraag dan moet deze worden ingediend bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Het formulier dat hiervoor nodig is wordt verstrekt door de organisatie die om de VOG heeft gevraagd. Het ingevulde formulier zal dan door jou moeten worden ingediend bij de afdeling burgerzaken, waar ook direct voor de aanvraag betaald kan worden. Burgerzaken zal deze dan vervolgens naar Justis doorsturen.

Benodigde documenten

Voor de aanvraag van een digitale VOG heb je DigiD, een geldig email adres, en iDEAL nodig om te betalen. Wanneer je hebt gekozen voor een schriftelijke aanvraag zul je naast het ingevulde aanvraag formulier ook een geldig identiteitsbewijs mee moeten brengen. Binnen 1 tot 4 weken ontvang je de uitslag van Justis. Kan je niet zo lang wachten? Bij adoptie, werk in het buitenland, benoeming tot gedeputeerde of wethouder, en kandidaatstelling voor een functie als volksvertegenwoordiger bestaat de mogelijkheid tot een spoedprocedure. In deze gevallen krijg je de uitslag binnen 5 werkdagen.

Wanneer is een VOG verplicht?

Er zijn bepaalde beroepen waarbij een Verklaring Omtrent het Gedrag verplicht is. Onderwijzers en pedagogisch medewerkers moeten een VOG hebben om hun baan uit te kunnen oefenen. Ook taxichauffeurs en gastouders zijn wettelijk verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen. Daarnaast zijn personen die aan een nieuwe baan in de langdurige zorg beginnen door de wet verplicht te werken met een VOG. Banen die hieronder vallen zijn verzorging en verpleging, hulp bij vervoer, hulp bij het huishouden, dagbesteding, begeleiding in het dagelijkse leven of bij het wonen in een zorginstelling.

Geldigheid en kosten van een VOG

Een Verklaring Omtrent het Gedrag is niet geldig voor een bepaalde periode. Dit komt omdat de VOG een moment opname is, dus het is afhankelijk van de werkgever of het ministerie dat verantwoordelijk is voor de regelgeving of een nieuwe VOG nodig is.

De aanvraag van een VOG is meestal niet gratis; digitaal wordt er € 33,85 in rekening gebracht en bij een schriftelijke aanvraag moet € 41,35 betaald worden. Er zijn bepaalde gevallen waarbij een gratis VOG aangevraagd kan worden, zoals bij bepaalde vrijwilligersfuncties. De organisatie waarbij je het vrijwilligerswerk uitvoert moet door Justis worden goedgekeurd voordat de gratis VOG aangevraagd kan worden.

Deze administratieve procedure in andere landen: