Steden en Gemeenten van Nederland > Natuurpark

Een natuurpark wordt beschermd door richtlijnen om de duurzame ontwikkeling van het grondgebied ervan of het strikte behoud volgens het statuut ervan te waarborgen. Het is dus een beschermde omgeving waarvan de milieukwaliteit onderhevig is aan bijzondere zorg.